منابع ثبت شده مربوط به

همایش

مشخصات
بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی، 1394

جایگاه ارزشی دیوارنگاری ایرانی در ثبت جهانی میراث معماری بومی

بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی، 1395

مروری بر مبانی نظری حفاظت دیوارنگاره‌های مذهبی

بهشاد حسینی، مینا خوبانی‌ربّانی، فائزه اصفهانی‌پور، 1394

بررسی و مطالعه مواد و فنون به‌کار رفته در آرايه‌های رنگی مدرسه ضيائيه شهر يزد

علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی، 1393

شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR

Anahita Sasani، 2012

Introducing and technology of ornaments in the Khajeh Attabak-e Kerman’s tomb tower

محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی، 1392

پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM

علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی، 1392

شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان

علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی، 1392

بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا