محسن محمدی

ارزیابی مهم‌ترین استحکام‌بخش‌های به‌کاررفته در حفاظت و مرمت اشیاء چوبی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387
چکیده:

در حفاظت و مرمت آثار چوبی، استحکام‌بخشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در همین راستا انتخاب مواد با توجه به مولفه‌های مؤثر بر آثار و توسط مرمت‌گر انجام می‌شود که نیازمند دقت و شناخت صحیح می‌باشد. با توجه به اهمیت این مواد و لزوم شناخت ترکیبات مختلف مورد استفاده، مهم‌ترین ترکیبات استفاده شده در استحکام بخشی چوب، شامل ترکیبات پروتئینی حیوانی، ترکیبات وینیلی، پلی‌اتیلن‌گلیکول، ترکیبات متااکریلیک، پلی‌استر و اپوکسی بررسی شده و معایب و مزایای استفاده از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. البته این امر علاوه بر در نظر گرفتن ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی ترکیب استحکام‌بخش، با توجه به عوامل مؤثر بر استحکام‌بخشی صورت پذیرفت. نتایج نیز نشان دهنده‌ی این امر می‌باشند که کارکردهای ترکیب با توجه به نوع استفاده و کارایی ماده در شرایط مختلف مؤید استفاده از آن در شرایط ویژه است که با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های شاخص، مورد استفاده قرار می‌گیرد.دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا