حسن قاسمی‌نژاد راینی

امکان‌سنجی استفاده از روش “فریز درایینگ” در حوزه‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی دوم، بهار و تابستان 1386
چکیده:

یکی از روش‌های حفاظتی که از حوزه‌ی کاربرد صنعتی به حوزه‌ی حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی وارد شده است، روش فریز درایینگ است. اساس این روش بر مبنای یک اصل فیزیکی است که با کاهش فشار بخار محیط، در محفظه‌های آثار، دمای تبخیر آب کاهش می‌یابد و از همین اصل به همراه استفاده از شرایط دمایی بسیار پایین (حدود ۳۰-درجه) و در برخی از موارد به همراه‌ شرایط خلاء از طریق نصب پمپ مکش، موقعیتی را ایجاد می‌کند که این روش را قابل استفاده در شرایط بحرانی مانند وقوع‌ سیل و یا هنگام حفاری باستان‌شناسی نماید.خشک کردن مواد به‌دست‌آمده از حفاری‌ها در مواقع اضطراری با کمترین‌ تغییرات و تخریب‌ها همراه است، در این مقاله به موارد استفاده این روش در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و جنبه‌های‌ گوناگون آن پرداخته می‌شود.


زیرشاخه: چوب، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا