ریحانه قاسم آبادی، حسین احمدی، حمید فرهنمند بروجنی

بازخوانی مبانی حاکم بر عملیات موزون سازی رنگی (نمونه موردی: نگاره های دیواری یکی از اتاق های خانه مارتاپیترز(گانی) )


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389، صص 89-98

زیرشاخه: اصول حفاظت و مرمت در اجرا، تزئینات معماری، مبانی نظری مرمت، نقاشی، نقاشی به‌عنوان تزئین معماری

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا