بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال 2009 – “علم و میراث”
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388

چکیده: بنابر پیشنهاد ایکوموس (ICOMOS) در سال 1983، یونسکو 18 آپریل را به عنوان روز جهانی آثار و محوطه‌ها نام‌گذاری کرد. این مناسبت موقعیتی مناسب برای افزایش آگاهی عمومی درباره‌ی تنوع میراث جهانی و تلاش‌های لازم برای حمایت، محافظت و هم‌چنین جلب توجه نسبت به آسیب‌پذیری این آثار به وجود می‌آورد. سال‌هاست که پیشنهاد تأکید بر موضوعی خاص در این موقعیت از سوی ایکوموس مطرح می‌گردد. این مطلب به اعضاء و کمیته‌های ما اجازه می دهد تا به منظور بالا‌بردن آگاهی عمومی درباره‌ی میراث فرهنگی در بین عموم، مالکان و یا مراجع صاحب صلاح عمومی با ارتباط دادن یک موضوع جهانی به واقعیت‌های ملی یا منطقه‌ای به فعالیت، برگزاری کنفرانس، سمینار و یا دیگر رویدادها بپردازند. پیشاپیش از پیش‌قدمی شما سپاسگذاریم و خواهشمندیم هر چه زودتر دبیرخانه‌ی ایکوموس را در جریان فعالیت های مد نظر خود برای روز 18 آپریل بگذارید و هم چنین به تسهیم نتایج برآمده (برنامه، مشارکت، نشریات) بپردازید. این امر به توزیع و جمع آوری اطلاعات و نتایج کلیه فعالیت‌های شما از جانب ما کمک می‌کند که این خود گواهی بر سرزندگی شبکه‌ی ایکوموس خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر در مورد این روز، موضوعات گذشته، حمایت‌ها و تقویم فعالیت‌ها پیش‌بینی شده است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: