بهشاد حسینی، بهنام پدرام

علل بروز گسستگی‌های لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های رنگ روغن روی کرباس (بخش دوم): (عوامل مقدماتی برای درمان آن)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387
چکیده:

در طرح درمان گسستگی لایه‌های نقاشی رنگ روغن روی کرباس، اولین گام در این اقدام، قبل از آن که اثر دچار آسیب و کمبود شود، انتخاب زمان مناسب برای اجرای این طرح اهمیت فراوان دارد. به این صورت که اقدام درمانی‌ انتخاب شده تا حد امکان راه را برای اجرای عملیات درمانی که ممکن است اثر در آینده به آن نیازمند باشد، نبندد. گرچه‌ برخی از شیوه‌های درمانی که ممکن است برای این منظور به‌کار رفته باشند، از اصل برگشت‌پذیری پیروی نمی‌کنند. براساس اسناد مکتوب و نوشته‌های پراکنده که از استادکاران قدیمی برجای مانده است و تا حوالی قرن ۱۶ م. نیز قابل ردیابی می‌باشد، در طرح درمان لایه‌های گسسته‌ی نقاشی، از پارامترهای گوناگون بهره برده ‌اند و نوع آسیب، تعداد و نوع پارامترهای قابل استفاده، متفاوت بوده است. اما امروزه اجرای این پارامترها تحت شرایط استاندارد و مطالعه‌ی خاصی بر آثار نقاشی اعمال شده تا اجرای درمان با کمترین دخل و تصرف صورت پذیرد.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، رنگدانه، رنگینه و بست، نقاشی
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا