بهشاد حسینی، بهنام پدرام

علل بروز گسستگی‌های لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های رنگ روغن روی کرباس (بخش اول)


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

در این مقاله گسستگی‌های لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های روی کرباس از دو منظر «ترک‌ها و ریزترک‌ها» و «پوسته‌شدگی لایه رنگ» بررسی می‌شوند که تفاوت میان این دو در راستای جدایش است. ترک‌ها و ریزترک‌ها مسیری عمودی نسبت به لایه‌های نقاشی طی می‌کنند بنابراین لایه‌ی رنگ به لایه‌های زیرین هنوز متصل است. ولی برخلاف آن در پوسته شدن لایه‌ی رنگ، که جدایش هم راستا با لایه‌ها ست، وضعیت سلامت نقاشی در خطر بیشتری است. بر اساس تقسیم‌بندی ایبنر، ترک‌ها در نقاشی به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند که دسته‌‌ی اول ترک‌هایی هستند که از زمان اجرای نقاشی تا پایان خشک شدن (اکسید اسیون-پلیمر یزاسیون) رنگ رخ‌ می‌دهند. اما گروهی از ترک‌ها با افت خاصیت الاستیسیته‌ی رنگ و تنش‌های وارده از سوی عوامل بیرونی و یا حرکت تکیه‌گاه پارچه‌ای رخ می‌دهند که همان ترک‌های دسته‌ی دوم هستند. پس از ترک‌ها مهمترین عوامل مؤثر بر پوسته شدن لایه‌ی رنگ بررسی شده و علل بروز چنین عوارضی یک به یکی تفسیر و به یک نتیجه‌گیری کلی‌ منتج شده است.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، رنگدانه، رنگینه و بست، نقاشی، نقاشی روی زمینه‌های مختلف
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا