ام. بونینی; اس. لنتز; ر. جورجی; پی. باگلیونی
کاربرد اسفنج نانومغناطیس در تمیز‌کاری آثار هنری
ترجمه‌ی عادله محتشم، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388

چکیده: این مقاله به بررسی ساختار و ویژگی‌های نانوذرات مغناطیسی در ترکیب با ژل‌های شیمیایی و کاربرد آن‌ها در حفاظت از میراث فرهنگی می‌پردازد. نانوذرات مغناطیسی زمانی که همراه با پلیمرهای آکریلامیداتیلن‌اکساید به‌کار می‌روند، ساختار اسفنج مانندی را به وجود می‌آورند که می‌تواند با میکروامولسیون‌های روغن- آب بارگیری شده و با ایجاد سیستمی ژل مانند و دارای قدرت مغناطیسی به عنوان یک هیدروژل پایدار مورد استفاده‌های گوناگون قرار گیرد. این سیستم مغناطیسی می‌تواند در موارد خاص به همراه شوینده‌ها و حلال‌های گوناگون به کار رود. این سیستم هم‌چنین می‌تواند از شوینده‌ها و حلال‌های به‌کاررفته پاک‌سازی شده و بعد از خشک‌شدن مجدداً مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله کاربرد این سیستم در زمینه‌ی حفاظت از میراث فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: