سمیه بصیری
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات»
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی چهارم، بهار و تابستان 1387

چکیده: پیکره‌ی داوود، جوان‌ترین اثر میکل‌آنژ، از جمله شاه‌کارهای معروف و بی‌نظیری است که از جایگاهی بیش از یک‌ اثر هنری برخوردار است. این اثر مرمرین که در قرن 15 میلادی خلق گردیده است، در گالری آکادمیای شهر فلورانس، نگهداری می‌شود. در خلال شش قرنی که از عمر داوود می‌گذرد، آسیب‌های بیشماری به اثر رسیده‌ است؛ پوسته‌ها، ترک‌ها، لایه‌های چرکی و قشر رسوبات، تنش‌ها و فشارهای وارده به اثر، همه و همه پیکره را چه به‌ لحاظ زیبایی شناسی، و چه از نظر استحکام، در وضعیت ویژه‌ای قرار داده است. مرمت اخیر مجسمه‌ی داوود، توسط متخصصین و اساتید مجرب مرمت، در سال 2003 انجام شد. روند مرمت داوود، پس از انجام آزمایشات متعدد، و بررسی نتایج آن‌ها، بسیار دقیق و علمی صورت گرفت؛ و نهایتاً پیکره را در وضعیت بسیار مناسب از لحاظ مقاومت‌ و سلامت قرار داده و درعین‌حال، شکوه و زیبایی آن را به عنوان یک شاهکار هنری، بیش از پیش جلوه‌گر نمود. این‌ مقاله، شرح چگونگی روند مرمت و حفاظت و بیان سادگی برخورد با اثر، علی‌رغم جایگاه و اهمیت پیکره داوود است، که در عین صحیح، علمی، دقیق و به‌روزبودن فرایند مرمت، نهایتاً به عنوان یک شاه‌کار مرمتی، در برابر یک شاه‌کار هنری در دنیا مطرح گردید.

دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نورنوشته‌های مرتبط: