نرگس پدرام

محافظت و نگه‌داری از سی‌دی‌ها


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال اول، شماره‌ی اول، پاییز و زمستان 1385
چکیده:

به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات ارزشمندی که در بسیاری از مراکز آرشیوی، روی دیسک ذخیره شده است، نحوه‌ی مناسب آرشیو این نوع خاص‌ از ابزار اطلاعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. سی‌دی‌ها ترکیبی از لایه‌های ورقه‌ورقه‌ای آسیب‌پذیر هستند که به شدت تحت تأثیر نور، رطوبت، دما و فشار و کاربرد و استفاده‌ی نامناسب صدمه‌ می‌بینند. سی‌دی‌ها را باید در دمای ۱۰ تا۲۰ درجه‌ی سانتی‌گراد و رطوبت [نسبی] ۴۰ تا ۵۰ درصد نگهداری کرد و از تغییرات ناگهانی دما و رطوبت نسبی‌ جلوگیری نمود. سی‌دی‌ها باید در یک محل تاریک بدون نور نگهداری شوند. -جعبه‌های نگهداری از سی‌دی‌ها باید جعبه‌هایی با یک صحفه‌ی ثابت و توپی مرکزی به منظور بی‌حرکت نگهداشتن سی دی در جعبه باشد. بازدید دوره‌ای (سالانه) از سی‌دی‌ها به منظور تخمین میزان افت سی دی‌ها لازم است.


زیرشاخه: اسناد آرشیو مدرن
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا