مهدی رازانی
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان
مجموعه مقالات همایش علمی-پژوهشی هنر ایرانی هویت ملّی، به کوشش مهدی رازانی، صص 153-138، اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، 1392

چکیده: شهر اصفهان در طول تاریخ خود، پیوسته از مراکز مهم فرهنگی ایران بوده است. در گذشته‌ای نه چندان دور، در این شهر مراکز آموزشی بسیاری همچون مکاتب، مساجد و مدارس وجود داشته‌اند که در زمان خود بی‌شباهت به مراکز آموزش عالی امروزی نبوده‌اند. از جمله‌ی این مراکز مدرسه‌ی فرانسوی‌ها یا کاتولیک‌ها در جلفای اصفهان است که هم از حیث معماری در ادامه‌ی روند تأثیرات معماری غرب در زمان قاجار بر شهر اصفهان است و هم به لحاظ بررسی سابقه‌ی مبلّغین مذهبی مسیحی در ایران اهمّیت بسیاری دارد. مدرسه‌ی فرانسوی‌ها بسیار دیر یعنی در تاریخ 11/5/1384، با شماره‌ی ثبت 12307 در فهرست آثار ملّی ایران به ثبت رسیده است و متاسفأنه تا به امروز در تاریخ مدرسه‌سازی ایران و اصفهان، به صورت شایسته مورد بررسی قرار نگرفته است. آنچنان که از متون تاریخی بر می‌آید؛ مدرسه‌ی فرانسوی‌ها در سال 1903م. (1282 هـ.ش،1321هـ.ق) به دست مسیونرهای فرانسوی از جمله شخصی به نام "پردموت" در محوطه‌ی کلسیای " رُزاریا "ی جلفای اصفهان ساخته شده، حدود 1907م. (1286هـ.ش، 1326.هـ.ق) به بهره‌برداری رسیده و در دهه 30 شمسی با ملی شدن مدارس تعطیل شده است. امروزه به همّت شهرداری منطقه‌ی پنج اصفهان و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان مدرسه‌ی فرانسوی‌ها بعد از صد سال دوباره در حال احیا است و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک به کاربری جدید خود که چندان نیز از کاربری اولیه‌اش دور نیست برگردد؛ به نحوی که بخشی از فضاهای آموزشی دانشگاه هنر اصفهان گردد. با چنین اقدامی محیط آموزشی آن احیا گشته و فعالیت‌های آموزشی در آن بعد از حدود 50 سال دوباره آغاز می‌گردد.نوشته‌های مرتبط: