حمیدرضا بخشنده فرد

معرفی یک روش تشخیص و شناسایی ایزومرهای کلرید بازی مس در آثار برنزی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال اول، پیش شماره، بهار 1383
چکیده:

همانطور که می‌دانید یکی از گروه‌های مشکل‌ساز مواد معدنی که برای اشیاء برنزی ایجاد آسیب‌های جدی بر ساختار برنزهای تاریخی می‌کند، گروه کلرید و کلریدهای بازی مس هستند. در این مقاله یک روش سریع و ساده جهت شناسایی کلریدهای بازی بر روی اشیاء برنزی بررسی شده است.


زیرشاخه: آسیب‌شناسی آثار، فلز، مس و آلیاژهای آن
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا