محمدرضا کمالی

معماری دوره‌ی قاجار


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389
چکیده:

جایگاه و مرتبه‌ی معماری قاجار در تاریخ معماری گذشته‌ی ایران (قبل از دوره‌ی جدید) می‌تواند محل بحث و تأمل باشد. به طور خلاصه، معماری قاجار ادامه دهنده‌ی معماری دوران‌های پیش به خصوص صفویه است. در بسیاری موارد به علت ورود عناصری مانند خیابان و میدان به ایران و همچنین سفر به اروپا و …، تغییراتی در معماری قاجار رخ می‌دهد و معماری در این دوران نسبت به این عناصر شکل می‌گیرد. در دوران قاجار عناصر و اشکالی مانند روزن‌های قوسی‌شکل و هلالی بالای ارسی، سنتوری، حوض‌خانه و … وارد معماری می‌شوند که از مشخصات معماری این دوره به حساب می‌آیند. بنابراین در دوران قاجار با وجود ورود عناصر جدید مانند خیابان و میدان (به معنای امروزی) شاهد رشد و تکامل معماری هستیم. بنابراین دراین پژوهش به معرفی بیشتر معماری قاجار و عناصر رایج در معماری قاجار می‌پردازیم.


زیرشاخه: تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا