معین اسلامی، مهدی رازانی

مقدمه‌ای بر اصطلاحات تخصصی حفاظت و مرمت نقاشی


دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386
چکیده:

حفاظت و مرمت نقاشی‌های سه پایه‌ای و دیوارنگاره‌ها از جمله مهم‌ترین و تخصصی‌ترین موضوعات‌ حفاظت از آثار تاریخی می‌باشد. و با توجه به این‌که عمدتاً منابع علمی و مرجع در این حوزه به زبان انگلیسی‌ می‌باشد، [] آگاهی دانشجویان و مرمت‌گران در برخورد با این متون و واژه‌گزینی و معادل‌یابی صحیح‌ اصطلاحات تخصصی در نوشتارها، امری بسیار مهم و ضروری به نظر می‌رسد و کمبود آن در میان منابع‌ فارسی کاملا احساس می‌شود. در همین راستا تعدادی واژه‌ی تخصصی پرکاربرد در مرمت آثار نقاشی انتخاب‌ و ترجمه شده است که می‌توانند برای استفاده‌ی بهتر از منابع، مفید واقع گردند.


زیرشاخه: رنگدانه، رنگینه و بست، نقاشی، نقاشی روی زمینه‌های مختلف
دریافت مقاله: پایگاه مجلات تخصصی نور

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا