سارا پترسون

پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی


ترجمه‌ی مهدی رازانی، حکیمه افشاری‌نژاد؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی جدید، سال چهارم، شماره‌ی 7، بهار و تابستان 1395
چکیده:

پتروگرافی مقطع نازک روشی برای مطالعه و طبقه‌‌بندی ساختارهای رسی است. این روش در بررسی طیف گسترده‌‌ای از مواد، شامل سنگ‌‌ها، مواد معدنی، سفال، سرباره‌‌ها، بتن، آجر، اندود (مخلوطی از آهک یا گچ) مورداستفاده قرار می‌‌‌‌گیرد. اطلاعات به‌دست‌آمده از پتروگرافی، سبب شناخت برخی جنبه‌‌های مهم مطالعات سفال ازجمله منشأ و فن تولید آن‌‌ها خواهد شد. مقطع نازک، به‌‌وسیله‌‌ی برش قطعه کوچکی از نمونه موردمطالعه ساخته شده، سپس به سطح صافی از تیغه (لام) میکروسکوپ شیشه‌‌ای چسبانده و سطح آن تا رسیدن به ضخامت استاندارد (۲۵-۳۰ میکرومتر) پولیش شده و نهایتاً با استفاده از میکروسکوپ پلاریزان مقاطع آماده‌شده، مورد مطالعه قرار می‌‌گیرد. در ضخامت استاندارد، اجزاء معدنی موجود در بافت سفال با طیف‌‌های رنگی مختلف ظاهر شده و بر اساس خواص نوری مشخص شناسایی می‌شوند در این مقاله به اهداف پتروگرافی سفال، تاریخچه پتروگرافی مقطع نازک و فرازهایی در پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی شامل: روش تهیه مقطع نازک و بررسی و آنالیز آنها پرداخته شده است.


زیرشاخه: آنالیز دستگاهی، باستان‌سنجی، سفال، فن‌شناسی آثار
دریافت مقاله: دوفصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا