مهدی رازانی

کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی


دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، دوره‌ی‌ جدید، سال نخست، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1392
چکیده:

ایران سرزمینی نیمه‌کوهستانی است و انواع مختلف سنگ در آن به فراوانی یافت می‌شود. این سرزمین شاهد دوره‌های شکوهمند معماری کاملاً سنگی در ادوار مختلف بوده است، اما به‌علت گرم و خشک بودن بسیاری از مناطقش به‌تدریج این نوع معماری کاربرد خود را از دست داده و به‌جای آن، استفاده از معماری ترکیبی خشتی-سنگی و خشتی-آجری رایج گردیده است. با این وجود، سنگ در موارد مختلف و در قالب آثار، اشیاء و تزیینات معماری هم‌چنان کارآیی خود را حفظ کرده است. با توجه به گسترش مرزهای دانش در زمینه‌ی حفاظت و مرمت سنگ و افزایش تعداد مقالات، کتابشناسی فارسی حفاظت از سنگ شامل مهم‌ترین منابع موجود در زبان فارسی اعم از کتابها، مقالات، و پایان‌نامه‌ها به‌علاوه‌ی استانداردهای مصوب سازمان ملی استاندارد ایران برای اقدامات مکانیک سنگ و بررسی کیفی سنگ‌های ساختمانی ارائه گردیده است.


زیرشاخه: آثار با پایه‌ی کاغذی، ابزار و اشیاء سنگی، تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی، سنگ، سنگ‌نگاره‌ها، کاربری سنگ در معماری، مواد و روش‌های مرمتی
دریافت مقاله: پایگاه اینترنتی دانشگاه هنر اصفهان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا