کپی سردیس کالیگولا


ترجمه‌ی محمد حدادی؛ دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387
چکیده:

در این مقاله به شرحی بر چگونگی ساخت کپی از سردیس کالیگولا به عنوان یکی از آثار پلی‌کرومی مربوط به قرن اول قبل از میلاد به روش اسکن لیزری و تراش وسیله دستگاه تراش (CNC) در مراحل مختلف برای باز تولید یک اثر میراث فرهنگی پرداخته شده است.


زیرشاخه: حفاظت و موزه، سنگ، مبانی نظری مرمت، نمایش آثار
دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا