کپی سردیس کالیگولا
ترجمه‌ی محمد حدادی، دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی، سال چهارم، شماره‌ی 1، شماره‌ی پیاپی 2، پاییز 1387

چکیده: در این مقاله به شرحی بر چگونگی ساخت کپی از سردیس کالیگولا به عنوان یکی از آثار پلی‌کرومی مربوط به قرن اول قبل از میلاد به روش اسکن لیزری و تراش وسیله دستگاه تراش (CNC) در مراحل مختلف برای باز تولید یک اثر میراث فرهنگی پرداخته شده است.

دریافت مقاله: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگینوشته‌های مرتبط: