محمد مومن حسینی (1080 ﮪ.ق)
تحفه‌ی حکیم مومن
انتشارات کتاب‌فروشی محمودی، ، 1376

چکیده: این کتاب که از قرن یازدهم هجری به‌جای مانده منبع ارزشمندی ست از مواد و ادویه‌ی مورد استفاده در آن زمان و روش‌های استفاده از آن‌ها برای حوایج مختلف. اگرچه عمده‌ی تاکید نویسنده‌ی آن بر روی مصارف پزشکی مواد ست، موارد دیگری از استفاده‌ و کاربرد مواد را در آن می‌توان یافت.نوشته‌های مرتبط: