مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی

زیباشناخت مرمت نقاشی


انتشارات گلدسته؛ اصفهان؛ 1391

چکیده:

کتاب زیباشناختِ مرمتِ نقاشی با رویکرد ارائه‌ی مبانی نظری مرمت نقاشی در ادوار مختلف تاریخی و با نگاهی زیباشناختی به این مقوله، سعی در ایجاد رابطه‌ای تاریخی میان مباحث مطروحه در مرمت نقاشی دارد. این کتاب با نگرشی جامع بر موضوع فلسفه‌ی‌ هنر و زیبایی‌شناسی به تحلیل نقاشی، نگهداری و مرمت طی سده‌های قبل از قرن ۲۰ و در دوران معاصر پرداخته است. در فصل اول این کتاب، تبیین و تفهیم و توضیح مسائل زیبایی‌شناسی در سده‌های مختلف و ارتباط آن‌ها با مباحث مرمت به‌خصوص مرمت نقاشی مورد بحث قرار گرفته است. در فصل دوم، به پیدایش نگره‌های فلسفی و زیبایی‌شناسانه‌ی ایتالیایی که به‌طور خاص در زمینه‌ی‌ مرمت و به‌خصوص مرمت نقاشی بسط یافتند، پرداخته می‌شود. فصل سوم دیدگاه‌های مخالف و موافق در سده‌ی بیستم را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب با اشاراتی به نظریه‌های تعداد زیادی از فیلسوفان و تحلیل این مباحث فلسفی و زیباشناسی، به بررسی تأثیر آنها در مرمت طی دهه‌های مختلف می‌پردازد و با شواهدی از نظریه‌پردازان شناخته‌شده در عرصه‌‌ی تاریخ هنر، فلسفه و زیبایی‌شناسی از کسالت متن فلسفی می‌کاهد. ویژگی بارز این کتاب، استفاده از نظریات گستره‌ وسیعی از فیلسوفان و تاریخ‌دانان است که با زبانی روان، خواننده را وارد دنیای فلسفه‌ی هنر می‌کند و به معرفی نظریه‌های شخصیت‌های تأثیرگذار این عرصه می‌پردازد. در پایان می‌توان کتاب زیباشناختِ مرمتِ نقاشی را پلی میان سه مفهوم زیبایی‌شناسی، مرمت نقاشی و مبانی نظری مرمت دانست که سعی در ایجاد ارتباطی مفهومی میان این سه مقوله داشته و بدان می‌پردازد. کتاب حاضر، اثر تجلیل‌شده‌ی همایش خادمان فرهنگ مکتوب استان اصفهان در سال ۱۳۹۱ است. (رامین محمدی سفید‌خانی و نگار کاظمی)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا