مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏۱۷-۲۲ آبان ماه ۱۳۷۶)


ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست؛ س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور؛ تهران؛ 1378

چکیده:

پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی در اسفند ماه سال ۱۳۷۸ این کتاب را که شامل ‏‏۳۰ مقاله‌ی ارائه شده در دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات ‏و‌ابسته به معمار‌ی را در ۳۹۸ صفحه منتشر نموده است. همایش دوم حفاظت و مرمت از هفدهم تا ‏بیست و دوم آبان ماه ۱۳۷۶ در تهران برگزار گردید و مقاله‌های آن در ۱۰ بخش شامل سنگ؛ ‏شناخت مواد؛ مبانی نظری مرمت؛ مواد آلی؛ کاغذ؛ تزئینات وابسته به معماری؛ نقاشی؛ چوب؛ آجر، ‏سفال، شیشه؛ و فلز ارائه در در این مجموعه به چاپ رسیده است. لیست مقالات این مجموعه ‏از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده است.‏

لینک تهیه‌ی کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا