مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏


ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری؛ س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور؛ تهران؛ 1383

چکیده:

این مجموعه شامل مقاله‌هایی از دو همایش بین‌المللی سالانه‌ی حفاظت و مرمت اشیای تاریخی ـ فرهنگی و تزئینات وابسته به معماری می‌باشد. همایش سوم از هشتم تا یازدهم آذر ماه ۱۳۷۷ در تهران و همایش چهارم از هفتم تا دهم اسفند ماه ۱۳۷۸ در اصفهان برگزار شده است. رویا بهادری و شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد ویراستاران علمی این کتاب هستند که در اردیبهشت ۱۳۸۳ توسط اداره کل موزه های سازمان میراث فرهنگی در ۳۸۸ صفحه به چاپ رسیده است. لیست مقالات این مجموعه از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده است.

لینک تهیه‌ی کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا