مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند ۱۳۷۵‏)


ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست؛ دانشگاه هنر؛ تهران؛ 1376

چکیده:

نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی از ‏چهارم تا هشتم اسفندماه ۱۳۷۵ در تهران برگزار شده است. طی این همایش در مجموع ۵۸ ‏مقاله در پانزده نشست مختلف شامل کاربرد مواد و مصالح در حفظ و مرمت آثار؛ سوانح و ‏بلایای طبیعی؛ فرسودگی بیولوژی آثار تاریخی؛ کاغذ، استخوان و عاج و بافته (نشست‌های ‏چهارم و نهم)؛ تزئینات وابسته به معماری (نشست‌های پنجم و سیزدهم)؛ چوب؛ موزه و ‏نگهداری اشیاء؛ سنگ؛ مرمت و علوم دیگر؛ فلز؛ سفال، کاشی، لعاب؛ نقاشی؛ و سالیابی و ‏شناخت مواد ارائه شده اند. این مقاله‌ها در سال ۱۳۷۶ به اهتمام دکتر وطن‌دوست و توسط ‏دبیرخانه‌ی همایش تدوین و در یک جلد توسط انتشارات دانشگاه هنر در ۷۴۹ صفحه به چاپ ‏رسیده است. لیست مقالات این مجموعه از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده ‏است.

لینک تهیه‌ی کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا