مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی، س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، تهران، 1386

چکیده: مقاله‌های مربوط به پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی که از سیزدهم تا شانزدهم بهمن ماه 1380 در تهران برگزار شد توسط دبیرخانه‌ی دائمی این همایش گرداوری و با اهتمام رسول وطن‌دوست و ویراستاری علمی رویا بهادری و شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد به چاپ رسیده است. این مجموعه شامل 21 مقاله (لینک لیست مقالات) است که در 323 صفحه توسط پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی کشور) در سال 1385 منتشر شده است.

لینک تهیه‌ی کتابنوشته‌های مرتبط: