منابع ثبت شده مربوط به

غیر مرمتی

مشخصات
سمیه شهری، 1395

نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏

زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏، 1395

مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی

احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته، 1390

اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه

فاطمه محسنی، 1390

بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی

جعفر کریم پور، داریوش حیدری، 1390

نگاهی به طرح باززنده‌سازی شهر قدیم باکو

هانی زارعی، 1390

مرمت خانه فیلی در شهر شیراز

احسان داورپناه، علی اصغر میرفتاح، امین داور پناه، 1390

کنکاشی پیرآمون گونه‌شناسی و ریخت‌شناسی حمام‌های قاجاریه بندرعباس با مطالعه موردی حمام گپ بندرعباس

سیامک پناهی، محمد محمدی کیا، قاسم میرزایی، 1389

مقایسه تطبیقی حضور عناصر طبیعت در معماری خانه های دوره قاجار تبریز و کاشان

احمد پیرزاد، 1389

مطالعه، شناخت و پژوهش معماری بقعه ی شهرآشوب شهرستان بابل

بهزاد سرلک، حمید آقاجانی، 1395

بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی

رضا رحیم نیا، 1388

کالبد معماری در هسته مرکزی آستانه شاه نعمت اله ولی

مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه، 1394

شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن)

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا