نتایج مربوط به آثار با پایه‌ی کاغذی 115 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم 1395 مقاله
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد 1395 مقاله
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ زهره قاینی، سیامک صفاپور 1395 مقاله
شیمی حفاظت کاغذ: زرد شدن و رنگ‌بری حفاظتی هنری ای. کارتر 1395 مقاله
بررسی مکانیسم واکنش تخریبی اکسیداسیون در کاغذهای تاریخی مهرناز آزادی بویاغچی، مصطفی خواجه¬محمودی، عباس عابد اصفهانی 1395 مقاله
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو 1395 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
فرهنگ اصطلاحات و مجموعه واژگان فنی در حفاظت کاغذ و صحافی کتاب مهدی قربانی 1393 مقاله
آسیب‌شناسی اشیاء لاکی دانیال هرندی، محسن چاره‌ساز، محسن محمدی 1393 مقاله
A multi-analytical approach to the examination of nineteenth-century European wallpapers in Vasiq-Ansari House in Isfahan, Iran Parviz Holakooei، Amir-Hossein Karimy، Carmela Vaccaro 2014 مقاله
فرهنگ اصطلاحات حفاظت کتاب و کتابخانه مهدی قربانی 1392 مقاله
شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی 1392 مقاله
شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی 1392 مقاله
پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی 1392 مقاله
بررسی علل زردشدگی کاغذهای نسخه‌ی خطی لباب‌الاخبار متعلق به قرن 13 هجری قمری و ارائه‌ی راهکار حفاظتی  مصطفی خواجه محمودی 1392 پایان‌نامه
پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری صالح ایمانی، مریم افشارپور 1392 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سربی از مجموعه‌ی مآثِرالاُمرا متعلق به کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی مهدی قربانی 1392 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق به کتابخانه‌ی آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی«ره» حسین فراهانی 1391 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت جلد لاکی کتاب دیوان نصرت در موزه‌ی آذربایجان دانیال هرندی 1391 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول
مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم
1395
نوع نوشتار: مقاله
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه
محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد
1395
نوع نوشتار: مقاله
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ
زهره قاینی، سیامک صفاپور
1395
نوع نوشتار: مقاله
شیمی حفاظت کاغذ: زرد شدن و رنگ‌بری حفاظتی
هنری ای. کارتر
1395
نوع نوشتار: مقاله
بررسی مکانیسم واکنش تخریبی اکسیداسیون در کاغذهای تاریخی
مهرناز آزادی بویاغچی، مصطفی خواجه¬محمودی، عباس عابد اصفهانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی
طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو
1395
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
فرهنگ اصطلاحات و مجموعه واژگان فنی در حفاظت کاغذ و صحافی کتاب
مهدی قربانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی اشیاء لاکی
دانیال هرندی، محسن چاره‌ساز، محسن محمدی
1393
نوع نوشتار: مقاله
A multi-analytical approach to the examination of nineteenth-century European wallpapers in Vasiq-Ansari House in Isfahan, Iran
Parviz Holakooei، Amir-Hossein Karimy، Carmela Vaccaro
2014
نوع نوشتار: مقاله
فرهنگ اصطلاحات حفاظت کتاب و کتابخانه
مهدی قربانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان
علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی علل زردشدگی کاغذهای نسخه‌ی خطی لباب‌الاخبار متعلق به قرن 13 هجری قمری و ارائه‌ی راهکار حفاظتی 
مصطفی خواجه محمودی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری
صالح ایمانی، مریم افشارپور
1392
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سربی از مجموعه‌ی مآثِرالاُمرا متعلق به کتابخانه‌ی مرکزی آستان قدس رضوی
مهدی قربانی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق به کتابخانه‌ی آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی«ره»
حسین فراهانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت جلد لاکی کتاب دیوان نصرت در موزه‌ی آذربایجان
دانیال هرندی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج