نتایج مربوط به آهک و آرایه‌های آن 10 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی کاربرد آهک در اندودکاری بنا و آسیب‌شناسی آن سودابه خانجانی، غلامرضا وطن‌خواه 1390 مقاله
حفاظت و مرمت آهک‌بری نقش شکارگاه درحمام حاج‌صالح سقز (اوایل قاجار) کاوه بهرام‌زاده 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی تزئینات آهک‌بری بنای اسپی مزگت سودابه خانجانی طالکوئی 1389 پایان‌نامه
بررسی و امکان‌سنجی استفاده از سیمان‌های بهینه‌شده با میکروسیلیس در مرمت آثار سنگی مجموعه‌ی جهانی پارسه-پاسارگاد رضا شیخ‌الاسلامی 1387 پایان‌نامه
مطالعات فنی و آسیب‌شناسی ملات‌های به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان عاطفه شکفته 1387 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
حفاظت و مرمت آهک‌بری‌های حمام کُردشت جلفا سیده لیلا موسوی; داوود اسدالله‌وش عالی 1381 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی کاربرد آهک در اندودکاری بنا و آسیب‌شناسی آن
سودابه خانجانی، غلامرضا وطن‌خواه
1390
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت آهک‌بری نقش شکارگاه درحمام حاج‌صالح سقز (اوایل قاجار)
کاوه بهرام‌زاده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی تزئینات آهک‌بری بنای اسپی مزگت
سودابه خانجانی طالکوئی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و امکان‌سنجی استفاده از سیمان‌های بهینه‌شده با میکروسیلیس در مرمت آثار سنگی مجموعه‌ی جهانی پارسه-پاسارگاد
رضا شیخ‌الاسلامی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعات فنی و آسیب‌شناسی ملات‌های به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان
عاطفه شکفته
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت آهک‌بری‌های حمام کُردشت جلفا
سیده لیلا موسوی; داوود اسدالله‌وش عالی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج