نتایج مربوط به باستان‌سنجی 55 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم 1395 مقاله
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی اکبر عابدی 1395 مقاله
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد 1395 مقاله
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه علی نعمتی بابایلو، مهرناز آزادی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچاچلویی 1395 مقاله
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی 1395 مقاله
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان عادله محتشم 1395 مقاله
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند جواد عباسی، رویا بهادری، محمد علی بزرگمهر، سید ایرج بهشتی، فرانک بحرالعلومی 1395 مقاله
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ زهره قاینی، سیامک صفاپور 1395 مقاله
“خمیر لاجورد” یا “آبی مصری”؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران مارال داداش زاده، مهناز عبدالله خان گرجی، رضا وحیدزاده 1395 مقاله
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی بهزاد سرلک، حمید آقاجانی 1395 مقاله
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی سارا پترسون 1395 مقاله
رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری هتر مارگارت لوئیس میلر 1395 کتاب
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین افسانه احمدپور، ابوالقاسم کامکارروحانی، رضا احمدی 1395 مقاله
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی 1395 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
پنجاه سال کاربرد سالیابی هیدراته‌شدن ابسیدین در باستان‌شناسی ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس 1394 مقاله
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان 1394 مقاله
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی 1394 مقاله
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه 1394 مقاله
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی 1394 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول
مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم
1395
نوع نوشتار: مقاله
گاهنگاری مطلق (14C) و نسبی محوطه دوه‌گُز خوی با استفاده از روش طیف‌سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)؛ شواهدی از دوره مس‌و‌سنگ انتقالی، دالما و پیزدلی
اکبر عابدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه
محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد
1395
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
علی نعمتی بابایلو، مهرناز آزادی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچاچلویی
1395
نوع نوشتار: مقاله
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه
زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان
عادله محتشم
1395
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی مواد و رنگدانه‌ های به کار رفته در نقاشی‌ های دیواری مجموعه باغ و عمارت تاریخی رحیم آباد بیرجند
جواد عباسی، رویا بهادری، محمد علی بزرگمهر، سید ایرج بهشتی، فرانک بحرالعلومی
1395
نوع نوشتار: مقاله
امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نسخ تاریخی مجهول از طریق شناسایی حرارتی، طیف‌سنجی و میکروسکوپی مواد کاغذ
زهره قاینی، سیامک صفاپور
1395
نوع نوشتار: مقاله
“خمیر لاجورد” یا “آبی مصری”؟ بررسی ساختاری و هویت‌بخشی مجموعه‌ای از اشیاء منسوب به خمیر لاجورد در موزه ملی ایران
مارال داداش زاده، مهناز عبدالله خان گرجی، رضا وحیدزاده
1395
نوع نوشتار: مقاله
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی
بهزاد سرلک، حمید آقاجانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی
سارا پترسون
1395
نوع نوشتار: مقاله
رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری
هتر مارگارت لوئیس میلر
1395
نوع نوشتار: کتاب
بررسی های باستان شناسی منطقه تپه حصار دامغان با استفاده از مدل سازی پیشرو و وارون داده های رادار نفوذی به زمین
افسانه احمدپور، ابوالقاسم کامکارروحانی، رضا احمدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی
علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
پنجاه سال کاربرد سالیابی هیدراته‌شدن ابسیدین در باستان‌شناسی
ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس
1394
نوع نوشتار: مقاله
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان
فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان
1394
نوع نوشتار: مقاله
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی
پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی
1394
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن)
مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه
1394
نوع نوشتار: مقاله
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF
حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی
1394
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج