نتایج مربوط به تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی 73 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی بهزاد سرلک، حمید آقاجانی 1395 مقاله
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!! اکبر عابدی 1395 مقاله
بررسی معماری خانه‌های سنتی قاجار در نهبندان با تأکید بر خانه‌ی نعمت‌الله تقوی زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد، حمیدرضا قربانی 1395 مقاله
تفسیری بر شباهت‌های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم 1395 مقاله
بررسی و شناخت ویژگی‌های گیوه آجیده (صنایع‌دستی بومی منطقه سنجان) غلامرضا هاشمی 1395 مقاله
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏ 1395 مقاله
نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏ سمیه شهری 1395 مقاله
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی 1394 مقاله
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی مهدی مکی‌نژاد 1394 مقاله
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه علی نوراللهی 1394 مقاله
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد 1394 مقاله
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.) علی نوراللهی 1394 مقاله
شکل‌گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان علی شهابی‌نژاد، رضا ابوئی، محمود قلعه‌نوئی، سید محمد امامی 1393 مقاله
نارین‌قلعه‌ی میبد؛ بررسی ساختار کالبدی کهن‌دژ به‌عنوان هسته‌ی اصلی شهر تاریخی علی آدینه 1393 مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران رامین محمدی سفیدخانی 1393 مقاله
کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان یاسر حمزوی 1393 مقاله
استفاده از رنگدانه‌های هنری (شنگرف، لاجورد و زنگار) در شعر شاعران ایرانی بر اساس تذکره‌ی عذری بیگدلی (قرن12) فاطمه سلحشور، یاسر حمزوی 1392 مقاله
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا 1392 مقاله
جستاری بر پدیدارشناسی هویّت معماری معاصر ایران محمد لطیفی; نغمه علیزادگوهری 1392 مقاله
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس) هانی زارعی 1392 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی های باستان سنجی در تپه حصار دامغان با استفاده از روش های گرانی سنجی و مغناطیس سنجی
بهزاد سرلک، حمید آقاجانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!
اکبر عابدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
بررسی معماری خانه‌های سنتی قاجار در نهبندان با تأکید بر خانه‌ی نعمت‌الله تقوی
زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد، حمیدرضا قربانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
تفسیری بر شباهت‌های موجود میان آثار فرهنگ بلخی-مروی و شهر سوخته
حامد طهماسبی زاوه، فرشید ایروانی قدیم
1395
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و شناخت ویژگی‌های گیوه آجیده (صنایع‌دستی بومی منطقه سنجان)
غلامرضا هاشمی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی
زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏
1395
نوع نوشتار: مقاله
نمود قنات در زندگی امروزی شهر یزد (با نگاه موردی به قنات زارچ)‏
سمیه شهری
1395
نوع نوشتار: مقاله
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران
راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی
1394
نوع نوشتار: مقاله
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی
مهدی مکی‌نژاد
1394
نوع نوشتار: مقاله
معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه
علی نوراللهی
1394
نوع نوشتار: مقاله
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی
سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد
1394
نوع نوشتار: مقاله
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.)
علی نوراللهی
1394
نوع نوشتار: مقاله
شکل‌گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان
علی شهابی‌نژاد، رضا ابوئی، محمود قلعه‌نوئی، سید محمد امامی
1393
نوع نوشتار: مقاله
نارین‌قلعه‌ی میبد؛ بررسی ساختار کالبدی کهن‌دژ به‌عنوان هسته‌ی اصلی شهر تاریخی
علی آدینه
1393
نوع نوشتار: مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران
رامین محمدی سفیدخانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان
یاسر حمزوی
1393
نوع نوشتار: مقاله
استفاده از رنگدانه‌های هنری (شنگرف، لاجورد و زنگار) در شعر شاعران ایرانی بر اساس تذکره‌ی عذری بیگدلی (قرن12)
فاطمه سلحشور، یاسر حمزوی
1392
نوع نوشتار: مقاله
خانه‌ی سوکیاس در جلفای نو اصفهان: تاریخچه، معماری، تزئینات و تعمیرات
مهدی رازانی، پژمان الماسی‌نیا
1392
نوع نوشتار: مقاله
جستاری بر پدیدارشناسی هویّت معماری معاصر ایران
محمد لطیفی; نغمه علیزادگوهری
1392
نوع نوشتار: مقاله
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس)
هانی زارعی
1392
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج