نتایج مربوط به حفاظت و باستان‌شناسی 26 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی 1395 مقاله
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!! اکبر عابدی 1395 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
حفاظت پیشگیرانه در محوطه‌های باستان‌شناسی خشتی (مطالعه‌ی موردی سنجش پایداری ملات و خشت‌های به‌کاربرده‌شده در محوطه‌ی قلعه‌ی باستانی زیویه جهت ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی) کاوه بهرام‌زاده 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
بررسی ویژگی‌های پلان مدیریت حفاظت از محوطه‌های میراث فرهنگی؛ ارائه‌ی پلان مدیریت حفاظت از شهر استخر فارس حسن خسروی 1390 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و مرمت و حفاظت نقاشی رنگ و روغن خانه‌ی لاجوردی در کاشان سمیه شریفی‌نژاد 1389 پایان‌نامه
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی فریبا مجیدی 1389 مقاله
ایجاد آزمایشگاه تخصصی مرمت پایگاه كوه خواجه‌ی زابل شرکت سوشیانت میراث خراسان 1388 پروژه‌ی اجرایی
نگاهی نوین به حفاظت شیر سنگی در محوطه قبرستان‌های تاریخی استان چهارمحال و بختیاری نرجس زمانی 1388 پایان‌نامه
مصالح‌شناسی مرمت آناستیلوزی با نگاه ویژه به محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد زهره خضری 1388 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش زهره ساری‌خانی 1388 پایان‌نامه
پایش: (پیشینه، مفاهیم، اهداف و ضرورت‌ها) زهره ساری‌خانی 1387 مقاله
حفاظت از صدف‌ها و اشیاء صدفی (با نگاهی به کاوش‌های باستان‌شناسی و موزه‌ها) مهدی رازانی 1387 مقاله
راهبرد حفاظت و مرمت آثار در کاوش‌های زیر آب با تاکید بر کاوش‌های بندر ریگ فاطمه جوهری 1387 پایان‌نامه
مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی تانیا گریشمن 1386 مقاله
حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی فریبا مجیدی 1386 مقاله
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی ترجمه‌ی فریبا مجیدی 1383 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
امکان‌سنجی استفاده از دوغاب زیستی برای تثبیت ماسه های روان در مناطق کویری با رویکرد حفاظت از بقایای باستان شناسی
علی رضا باغبانان، فرشاد رمضانیفر، حمید هاشم الحسینی، مهدی رازانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!
اکبر عابدی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت پیشگیرانه در محوطه‌های باستان‌شناسی خشتی (مطالعه‌ی موردی سنجش پایداری ملات و خشت‌های به‌کاربرده‌شده در محوطه‌ی قلعه‌ی باستانی زیویه جهت ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی)
کاوه بهرام‌زاده
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
بررسی ویژگی‌های پلان مدیریت حفاظت از محوطه‌های میراث فرهنگی؛ ارائه‌ی پلان مدیریت حفاظت از شهر استخر فارس
حسن خسروی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌شناسی و مرمت و حفاظت نقاشی رنگ و روغن خانه‌ی لاجوردی در کاشان
سمیه شریفی‌نژاد
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی
فریبا مجیدی
1389
نوع نوشتار: مقاله
ایجاد آزمایشگاه تخصصی مرمت پایگاه كوه خواجه‌ی زابل
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
نگاهی نوین به حفاظت شیر سنگی در محوطه قبرستان‌های تاریخی استان چهارمحال و بختیاری
نرجس زمانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مصالح‌شناسی مرمت آناستیلوزی با نگاه ویژه به محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد
زهره خضری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش
زهره ساری‌خانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پایش: (پیشینه، مفاهیم، اهداف و ضرورت‌ها)
زهره ساری‌خانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت از صدف‌ها و اشیاء صدفی (با نگاهی به کاوش‌های باستان‌شناسی و موزه‌ها)
مهدی رازانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
راهبرد حفاظت و مرمت آثار در کاوش‌های زیر آب با تاکید بر کاوش‌های بندر ریگ
فاطمه جوهری
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی
تانیا گریشمن
1386
نوع نوشتار: مقاله
حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی
فریبا مجیدی
1386
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی
ترجمه‌ی فریبا مجیدی
1383
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج