منابع ثبت شده مربوط به

لعاب

مشخصات
مریم احمدی، 1388

مطالعه‌ی فنی و حفاظت و نگهداری آجرهای لعاب‌دار تپه‌ی ربط سردشت


پایان‌نامه
حمیدرضا چمن، 1384

فن‌شناسی لعاب کاشی‌های مسجد نصیرالملک و تلاش برای بازفرآوری لعاب قرمز


پایان‌نامه
بیژن حیدری‌زاده، 1375

مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا