فلز

منابع ثبت شده مربوط به

مس و آلیاژهای آن

مشخصات
حمیدرضا بخشنده‌فرد، 1391

کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس


پایان‌نامه
رضا امین‌صدری، 1392

راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان)


پایان‌نامه
امید عودباشی، 1390

بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان


مقاله
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، 1394

مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(۲۳-۲۵ آذر ۱۳۸۸ ساری)


کتاب
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، 1376

مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند ۱۳۷۵‏)


کتاب
وحید پورزرقان، 1393

بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی


مقاله
مهناز بهاری، 1386

بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل محیطی بر سرعت و ماهیت خوردگی برنز باستانی در محوطه‌های تاریخی گوهرتپه و تپه‌کلار


پایان‌نامه
شیبا خدیر، 1387

مطالعه و آسیب‌شناسی و حفاظت تعدادی از فلزات مجموعه‌ی ولیران دماوند


پایان‌نامه
وحید پورزرقان، 1392

تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (۲)


مقاله
سولماز حسینی‌پناه، 1392

حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان


پایان‌نامه
عالیه علیزاده، 1392

بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان


پایان‌نامه
زهره اسلامی، 1391

حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا