نتایج مربوط به مواد و روش‌های مرمتی 186 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شیمی حفاظت کاغذ: زرد شدن و رنگ‌بری حفاظتی هنری ای. کارتر 1395 مقاله
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو 1395 مقاله
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی 1395 مقاله
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه رابرت والر 1395 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی یاسین صدقی 1394 مقاله
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین اعظم رمضانی چرمینه 1394 مقاله
کیفیت سنجی مواد مرمتی و روش های استفاده شده در مرمت معبد آناهیتا کنگاور مسعود انصاری 1394 پایان‌نامه
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی کیلفورد پرایس، اریک دوئن 1394 کتاب
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی وحید پورزرقان 1393 مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو 1393 کتاب
درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی 1393 مقاله
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس 1393 مقاله
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک كليفورد . ا. پرايس 1393 مقاله
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ 1392 مقاله
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی) علیرضا کوچکزایی 1392 پایان‌نامه
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
استحکام‌بخشی پارچه‌های سلولزی تاریخی با استفاده ازنانوکامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیم احسان پور بابایی 1392 پایان‌نامه
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی سمیه بصیری 1392 کتاب
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی یافت‌شده از میدان عتیق استان اصفهان ملیحه غفاری 1392 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شیمی حفاظت کاغذ: زرد شدن و رنگ‌بری حفاظتی
هنری ای. کارتر
1395
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر روش‌های اسیدزدایی کاغذهای تاریخی
طاهره پورمحمد‎ ‎‏ ‏، علی نعمتی بابایلو
1395
نوع نوشتار: مقاله
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری
علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه
رابرت والر
1395
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی
یاسین صدقی
1394
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین
اعظم رمضانی چرمینه
1394
نوع نوشتار: مقاله
کیفیت سنجی مواد مرمتی و روش های استفاده شده در مرمت معبد آناهیتا کنگاور
مسعود انصاری
1394
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی
کیلفورد پرایس، اریک دوئن
1394
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی
وحید پورزرقان
1393
نوع نوشتار: مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو
1393
نوع نوشتار: کتاب
درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود
شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی
1393
نوع نوشتار: مقاله
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ
دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس
1393
نوع نوشتار: مقاله
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک
كليفورد . ا. پرايس
1393
نوع نوشتار: مقاله
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی
حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ
1392
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی)
علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین
علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
استحکام‌بخشی پارچه‌های سلولزی تاریخی با استفاده ازنانوکامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیم
احسان پور بابایی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی
سمیه بصیری
1392
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی یافت‌شده از میدان عتیق استان اصفهان
ملیحه غفاری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج