حامد صیادشهری
حفاظت و مرمت نقاشی‌های سقف تكیه‌ی كردكلای جویبار؛ استان مازندران
1383
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران
ناظر: سعید سلیمانی،
نوشته‌های مرتبط: