حامد صیادشهری
حفاظت و مرمت 50 شیء فلزی مکشوفه از شادیاخ و مرمت دو تابلو نقاشی متعلق به مخزن استان خراسان رضوی
1384
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی
ناظر: مریم شاکری،
نوشته‌های مرتبط: