معرفی پایان‌نامه: بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل محیطی بر سرعت و ماهیت خوردگی برنز باستانی در محوطه‌های تاریخی گوهرتپه و تپه‌کلار

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی هنر و معماری)، ۱۳۸۶
نگارنده: مهناز بهاری

معرفی پایان‌نامه: مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان

پایان‌نامه‌ی مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان نوشته‌ی محسن تقوی است که آقای مرتضی حصاری راهنمای این پروژه بوده اند. این پایان‌نامه که استاد مشاور آن آقای نیما نظافتی است در در دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران و در سال ۱۳۸۷ از آن دفاع شده است.

معرفی پایان‌نامه: مطالعه و آسیب‌شناسی و حفاظت تعدادی از فلزات مجموعه‌ی ولیران دماوند

نویسنده‌ی این پایان نامه که در سال ۱۳۸۷ در دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران از آن دفاع شده است شیبا خدیر می‌باشد که آقای محسن صارمی استاد راهنما و آقای محمد لامعی رشتی استاد مشاور آن بوده اند.

معرفی پایان‌نامه: بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی و فن‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمتی قطعات گچبری مربوط به دوران ساسانی با انتخاب پنجره‌ی گچی شهر دستوای شوشتر به عنوان نمونه روش مرمت

این پایان‌نامه توسط خانم مریم‌السادات حسینی خزاقی نوشته شده است که خانم زهره بزرگمهری و آقای محمدحسن محبعلی به ترتیب راهنمایی و مشاوره‌ی آن را بر عهده داشته اند و در سال ۱۳۸۵ در دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران از آن دفاع شده است.

معرفی پایان‌نامه‌های سال ۱۳۹۰ گروه مرمت دانشگاه زابل

مشخصات تعداد ۴۵ پایان‌‌نامه که سال ۱۳۹۰ در گروه مرمت دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه زابل از آنها دفاع شده است توسط مدیر محترم گروه برای سوشیانت ارسال شده بود که به بانک اطلاعاتی سوشیانت اضافه شد.

معرفی پایان‌نامه: حمایت كیفری داخلی و بین‌المللی از اموال فرهنگی ایران با تأكید بر پرونده‌های مطروحه در انگلیس و آمریكا

خانم بهناز نصیرزاده در سال ۱۳۸۹ پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد خود را با عنوان «حمایت كیفری داخلی و بین‌المللی از اموال فرهنگی ایران با تأكید بر پرونده‌های مطروحه در انگلیس و آمریكا» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس نوشته شده است.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا