احسان پور بابایی

استحکام‌بخشی پارچه‌های سلولزی تاریخی با استفاده ازنانوکامپوزیت پلیمری اکسید تیتانیم


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1392
استاد راهنما: مریم افشارپور
استاد مشاور: شهرزاد امین‌شیرازی
چکیده:

نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم دارای مزایا و خصوصیات مفیدی می‌باشند که در صنایع مختلف نیز کاربردهای فراوانی دارند و با توجه به یافته‌های بدست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت پوشش‌دهی پارچه توسط پلیمر سلولزی (کلوسل) و نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم نقش قابل توجهی در حفاظت این قبیل آثار می‌تواند داشته باشد. از جمله‌ی این خواص می‌توان به استحکام‌بخشی، حفاظت در برابر نور ماوراءبنفش و تأثیرات مخرب باکتری‌ها و قارچ‌ها و همچنین خصوصیات ضدآب اشاره کرد که در پایان‌نامه به بررسی آنها پرداخته ایم. به همین منظور با بررسی‌های انجام‌شده مشخص گردید استفاده از یک لایه پلیمر سلولزی سازگار با ساختار پارچه مانند کلوسل می‌تواند شرایط بهتری را برای به‌کارگیری دی‌اکسید تیتانیوم در سطح و بهره‌برداری از آن فراهم کند به این ترتیب علاوه بر خواص حفاظتی دی‌اکسید تیتانیوم که می‌توان از آنها استفاده نمود از قابلیت‌های انعطاف‌پذیری، محافظت و استحکام‌بخشی کلوسل نیز به عنوان لایه‌ای واسط بر روی پارچه می‌توان استفاده کرد و لایه‌ی حفاظتی مناسبی را به‌وجود آورد. همان‌طور که در نتایج تست‌های استحکام‌سنجی مشخص گردیده، مقاومت نمونه‌های دارای لایه‌ی نانوکامپوزیتی کلوسل و دی‌اکسید تیتانیوم بیشتر بودند. از سوی دیگر این لایه از تأثیرات مضر فوتو کاتالیزوری دی‌اکسید تیتانیوم بر روی الیاف جلوگیری می‌نماید و هم‌چنین به راحتی قابلیت برگشت‌پذیری داشته و با استفاده از الکل، از سطح کار برداشته می‌شود. لایه‌ی کلوسل باعث می‌گردد دی‌اکسید تیتانیوم بطور مستقیم با پارچه تماس نداشته باشد و به دلیل دارا بودن خاصیت برگشت‌پذیری با حضور لایه‌ای واسط، ذرات نانویی در لابلای الیاف قرار نمی‌گیرند و به راحتی از سطح کار توسط حلال برداشته می‌شوند. با حضور لایه‌ی کلوسل میزان دی‌اکسید تیتانیوم بیشتری بر روی سطح پارچه قرار می‌گیرد و در نتیجه میزان جذب نور ماوراءبنفش در آن افزایش پیدا می‌کند و نهایتاً بر قدرت مسدود‌کنندگی لایه‌ی نانو کامپوزیتی نسبت به نور ماوراءبنفش می‌افزاید. همان‌طور که نتایج کشت قارچ در پیرسازی بیولوژیکی نشان داد، با افزایش حضور دی‌اکسید تیتانیوم بر روی سطح، قابلیت‌های ضدقارچی این ذرات از فعالیت قارچ‌ها جلوگیری می‌نمایند. با وجود اینکه از هر دو روش اسپری و غوطه‌وری می‌توان استفاده کرد اما در روش پوشش‌دهی با اسپری، ذرات از پراکندگی بهتری برخوردار هستند و بطور یکنواخت در تمامی سطح پارچه قرار می‌گیرند به همین دلیل روش اسپری به عنوان یک روش ساده و مؤثر پیشنهاد می‌گردد.

Abstract: Nano Oxide Titanium has advantages and useful effects. It can be used in different industries. According to the obtained results it can be understood that covering the textiles by cellulosic (Klucel) and Nano Oxide Titanium is effective in protecting relics like that, for example strengthening, strengthening against ultraviolent light and destructive, practical, fungi and waterproof specification which I consider in my easy. By studding I have done, it was determined that using a layer of Cellules polymer compatible with the structure of textile such as cellules, can make better situation for Dioxide Titanium. So in addition to protection properties of Dioxide Titanium from flexibility, strengthening the klucel can be used as a layer on textiles and create a perfect layer for protection. As it was determined in the result of strengthening tests, the resistance of the Nano Composite Klucel and Dioxide Titanium samples were more. And in the result of the mushroom cultivation aging, with increasing the presentation of Dioxide Titanium on the area, the capability of these particles prevent antifungal activation of the mushroom. However we can use the tow ways of spraying and diving, but in spraying way particles can have a better scattering and can be steady in whole the surface. Because of that spraying way is recommended as a simple and effective way.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا