غلامرضا تسلیمی

بررسی‌های تاریخی، آسیب‌شناسی و فن‌شناسی مناره‌های خارج شهر اصفهان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: محمدحسین وافی
استاد مشاور: احمد رهبری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا