مرجان صدیق

بررسی آسیب‌های وارده بر یک جلد قرآن مجید متعلق به اواخر صفوی و انجام عملیات مرمتی بر روی قرآن مذکور


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حمید ملکیان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا