کامران احسان

بررسی آسیب‌شناسی و درمان چند نمونه اشیاء فلزی آلیاژ مسی متعلق به موزه‌ی ملی ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: اصغر توکلی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا