شیوا شرف‌پور

بررسی تطبیقی نظریه‌ی چزار برندی با اصول زیباشناسی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1385
استاد راهنما: اسماعیل طلایی
استاد مشاور: محمدمنصور فلامکی
چکیده:

هدف اصلی این پژوهش٬ زنده نمودن میل و توجه مرمت‌گر است به حفظ و حراست٬ شناخت و انتقال جنبه‌های زیباشناسانه اثر. این پژوهش به صورت میدانی و بخش اعظم آن کتابخانه‌ای و استنتاج و تطابق داده‌ها با هم است. در این پژوهش با مرور دوباره معانی زیبایی٬ هنر و معیارهای درک ارزش‌های زیباشناسی و مرور مبانی مرمت اشیاء٬ نظر نظریه پردازان مرمت از مراحل ابتدایی تا شکل گیری نظریه‌ی براندی٬ اهتمام بر روشن کردن اهمیت حفظ بُعد زیبایی شناسی اثر است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا