آرش امیریه

بررسی تعدادی از نقاشی‌های دیواری چهار بنای شاخص دوره‌ی صفویه اصفهان از طریق مقاطع میکروسکوپی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: عباس عابد اصفهانی
استاد مشاور: شهلا ذبیحی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا