سمیرا خلیلی

بررسی شیوه‌ی درمان تابلوی نقاشی رنگ و روغن جمع‌شده و انجام اقدام حفاظتی و مرمتی تابلوی نقاشی متعلق به مجموعه‌ی نیاوران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: رضا رحمانی

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا