حسن خلیلی زنوز

بررسی ضایعات کاشی‌کاری مسجد کبود تبریز و طرح مرمت بخشی از آن


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1369
استاد راهنما: محمد مهریار

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا