طاهره‌سادات موسوی کودهی

بررسی فرسودگی بیولوژیکی آثار تاریخی با ساختار آلی در اقلیم‌های ایران


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1377
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست; محمد قهری

چکیده:

… بررسی فرسودگی بیولوژیکی مواد با ساختار آلی نیازمند در نظر گرفتن عواملی نظیر عوامل محیطی و تغییرات آن، در نظر گرفتن تغییرات ساختار آلی هر ماده در هر برهه از زمان و تاثیر عوامل محیطی بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل اثرگذار می‌باشد. ذکر این مطلب ضروری است که آماده‌سازی مواد آلی نقش مهمی در حساسیت این مواد در برابر عوامل مخرب دارد، در نقاط گوناگون نیز متفاوت است، که خود نیازمند تحقیقاتی وسیع و پردامنه در این زمینه می‌باشد. … سرزمین پهناور ایران دارای تنوع آب و هوایی شگفت‌انگیزی است. به همین دلیل نمی‌توان برای حفاظت از آثار و مواد تاریخی فرهنگی در چنین شرایطی فرمولی یکسان ارائه داد. لازم است، کلیه اقلیم های آب و هوایی شناخته و بر اساس آن برای ایجاد موزه ها و حفاظت از گنجینه های ارزشمند آن ها اقدام به عمل آید. این پایان‌نامه با معرفی مختصری از هر اقلیم شروع شده، خصوصیات مکانی و آب و هوایی آن شرح و در پایان فصل اول نکاتی چند برای بهینه‌سازی شرایط هر اقلیمی ذکر گردیده است. از آن‌جایی که در اقلیم‌های مختلف با آفات گوناگون و متنوعی سروکار داریم که بعضاً در اقلیم دیگر مشاهده نمی‌گردند، از فصل دوم به بعد سعی بر معرفی مختصر و شناسایی آنان شده است. در فصل دوم با یاکتری‌ها، قارچ‌ها و خصوصیات آن‌ها آشنا می‌گردیم. در ادامه همین شناسایی در فصل سوم با رده‌ی بزرگی از آفات اشیاء آلی یعنی حشرات روبرو هستیم که به دلیل تنوع رژیم غذایی از بزرگترین عوامل مخرب آثار فرهنگی هستند و تقریباً می‌توان گفت کلیه آثار آلی در رژیم غذایی آنان جای می‌گیرند. به همین دلیل و با توجه به کثرت آنان در هر گروه به مهمترینشان اشاره گردیده است. فصل چهارم اختصاص به شناسایی ساختار سلولی مواد آلی موجود در گنجینه‌ها دارد. گروه‌هایی که در این فصل مورد بررسی قرار گرفتند عبارتند از چرم، چوب، منسوجات، کاغذ و پارشمن. در مواردی نیز برای بر طرف نمودن تخریب بیولوژیک وارد بر اشیاء راه حل‌هایی ارائه گردیده است. فصل پنجم اختصاص به کار عملی داشته که در آن، نمونه‌های تهیه شده از اقلیم‌های مختلف در آزمایشگاه کشت داده شده اند و در مرحله بعدی شناسایی گردیدند. در این فصل گسترش گونه های مختلف در اقلیم‌های غیر یکسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. در فصل ششم به شیوه‌های جلوگیری از گسترش عوامل بیولوژیک اشاره و روش‌های مختلف بررسی می‌شوند.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا