افروز پایدار

بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت سه نمونه سفال مربوط به روستای رستم‌آباد رودبار


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: مژگان خاکبان

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا