مریم ماهی

بررسی مبانی نظری مرمت و حفاظت از آثار شهداء با تکیه بر آثار موزه‌ی شهدای تبریز 


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1391
استاد راهنما: محمدحسن محب‌علی
استاد مشاور: علی نعمتی بابایلو
چکیده:

با توجه به نقشی که ارزش‌ها در پیوستگی فرهنگ انسان با گذشته‌ی خویش ایفا می‌نماید و در پی صیانت از ارزش‌های جنگ، چند سالی است موزه‌های شهداء راه‌اندازی شده که متاسفانه آثار [موجود در آنها] به عنوان سند و حامل پیامی ارزشمند، بدون مطالعه‌ی علمی، موزه‌ای می‌شوند. تحقیق حاضر پژوهشی است در حفاظت، با تکیه بر شناخت کامل از ارزش‌های موجود در آثار شهداء که منتج‌شده از مطالعه‌ی کل آثار موزه‌ی شهدای تبریز (۴۰۱۰ اثر) می‌باشد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و اینترنتی، مصاحبه با کارشناسان و بررسی و مطالعه‌ی عینی مورد پژوهش انجام شده و شامل چهار فصل در دو بخش کلی نظری و عملی است. در بخش نخست با اشاره به کلیات پژوهش، به تبیین مصداق‌های جهانی به‌خصوص بر دیدگاه کشور عراق پرداخته و سپس اهمیّت شناخت مفهومی آثار به‌عنوان میراث مادی-معنوی با مباحث ارزیابی ارزش‌ها به‌همراه بررسی محیط موزه‌ی مورد نظر و طبقه‌بندی آثار با هدف ارائه‌ی بهتر آنها و همسوشدن با اهداف حفاظت، موضوعی است که بطور گسترده بدان اشاره شده است. در بخش دوم نیز مباحث مبانی نظری حفاظت و مرمت آثار شهداء به همراه شیوه‌های مستندنگاری (فن‌شناسی، آسیب‌شناسی) و ارائه‌ی راهکارهای اجرایی نگهداری و بررسی عوامل تأثیرگذار بر اساس سنجش فراوانی تک‌متغییرین آماری منتج‌شده از مطالعات نگارنده بر روی کل آثار موزه‌ی شهدای تبریز، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش: الف- شناخت اصالت و ارزش آثار شهداء رابطه‌ی مستقیم با نوع برنامه‌ریزی‌های حفاظتی آن دارد. ب- طرح حفاظت پیش‌گیرانه‌ی مجموعه‌ی آثار جنگ و به‌خصوص آثار باقی­مانده از شهداء در موزه­های شهدا. ج- آموزش به صورت عمومی و تخصصی، راهکاری جهت رسیدن به بینش مشترک در حفاظت پیش‌گیرانه.

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا