مژگان خاکبان

بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی دیوارنگاری‌های تصویری بقاع منطقه‌ی لاهیجان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: محمدتقی;زازی
استاد مشاور: بهنام پدرام

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا