فرشته علیزاده مرادی

بررسی نُسَخ چاپ سنگی؛ حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری چاپ سنگی موجود درکتابخانه‌ی آستان قدس رضوی مشهد


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1388
استاد راهنما: علی اصغر ثابت جازاری

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا