معصومه فمی تفرشی

بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
استاد مشاور: سید محمدامین امامی
چکیده:

در پژوهش حاضر، به شناخت و بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی متعلق به گنجینه یزد پرداخته شده است. به منظور این شناخت، پیش از استفاده از روش‌های آزمایشگاهی به مطالعات تاریخی در ارتباط با پاتین و معرفی ترکیب پاتین و روش‌های شناسایی آن پرداخته شد. در این مطالعه، ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و ساختاری پاتین به کمک بررسی ظاهری اشیاء و با استفاده از روش‌های دستگاهی همچون XRD، به منظور شناسایی محصولات خوردگی و شناسایی فازها، میکروسکوپ نوری به منظور بررسی و مطالعه لایه‌های خوردگی و پاتین در اشیاء مورد نظر و SEM-EDX برای بررسی و شناسایی ساختاری پاتین و مشخص نمودن توزیع عناصر، بررسی گردید. در انتها با بررسی برخی روش‌های مرمت، نقش و ارتباط پاتین با این روش‌ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله از بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در فرایند تشکیل پاتین، انحلال گزینشی مس است. با این بررسی‌ها بر روی اشیاء مورد نظر هر دو نوع پاتین نوبل و پست مشاهده گردید. در نتیجه با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه نقش آن در حفاظت و مرمت در این نوع اشیاء مطرح گردیده است.

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا