کامران احسانی

بررسی و تحلیل مرمت‌های قدیمی انجام‌شده بر روی اشیاء سالن موزه‌ی ایران باستان و اصلاح مرمت پنج نمونه از این اشیاء


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1381
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
چکیده:

هدف این پژوهش بررسی مرمت‌های انجام‌شده‌ی قدیمی و مقایسه‌ی آن با روش‌ها و مرمت‌های جدید، اصلاح برخی از مرمت‌های قدیمی که ارزش هنری اشیاء را خدشه‌دار نموده و یا خود باعث تشدید در روند تخریب و یا ایجاد بیماری در اشیاء شده و دستیابی به راه حل مناسب و جایگزینی برخی از مرمت‌های قدیمی آثار در راستای حفاظت و نگهداری بلند مدت آنها است. روش پژوهش بررسی و طبقه‌بندی مرمت‌های قدیمی انجام‌شده، آسیب‌شناسی آنها و انتخاب نمونه‌هایی است که نیاز به اصلاح داشته اند، نتیجه‌ی حاصل دستیابی به الگویی مناسب برای بازنگری‌های مرمتی منتخبی از آثار در موزه‌ی ایران باستان است.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا